Professors

Sebastian BODU

Sebastian Bodu s-a născut în oraşul Constanţa şi a absolvit Facultatea de Drept a Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu (1996). Președinte al Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF), cu rang de secretar de stat în Ministerul Finanțelor Publice în perioada 2005-2007. Este doctor în drept (comercial) al Academiei de Studii Economice din Bucureşti (2002) şi […]

Irina ALBUŞEL

Speaker

Activitate: Având o experiență în avocatura de consultanță de business de peste 11 ani, Irina a asistat și consiliat numeroși clienţi activând în diferite industrii, fiind implicată în: redactarea de opinii juridice, efectuarea şi coordonarea proceselor de tip due-diligence, asistență în tranzacţii complexe (negocieri, structurare și pregătire documentație contractuală, asistență la semnare, reprezentare față de […]

Aida CATANĂ

Dna. Aida CATANĂ – formator autorizat ANC, trainer și consultant în domeniul managementului de proiect de peste 15 ani, absolventă a programului de master “Master of Management in EU Funds” al European Academy for Taxes, Economics & Law, Berlin, Germania, Master “Managementul afacerilor publice europene” – Institutul Național de Administratie. Doamna Catană este în prezent […]

Gabriela Radu

Cu o experienţă de peste 15 ani în cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, unde a ocupat funcţia de Director Control Relaţii de Muncă şi Inspector General de Stat Adjunct în domeniul Relaţiilor de Muncă.

Aurel Ilie Balint

Cu o experienţă de peste 15 ani ca şi Inspector de muncă superior în cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice – Inspecţia Muncii – Corpul de control al calităţii inspecţiei.

Bogdan DUMITRACHE

– executor judecătoresc, membru în comisia de elaborare a NCC, în comisia de elaborare a Legii de punere în aplicare a NCC şi în comisia de elaborare a Legii de punere în aplicare NCPC, formator INM

Av. dr. Claudiu Constantin DINU

– lect. univ. dr. la Facultatea de Drept a Universităţii din Bucureşti, lector INPPA, responsabil pregătire continuă INPPA – drept privat

Av. dr. Traian Cornel BRICIU

– prof.univ.dr. la Facultatea de Drept a Universităţii din Bucureşti, Vicepreşedinte U.N.B.R., Director INPPA

Av. dr. Mircea URSUŢA

– lect. univ. dr. la Facultatea de Drept a Universităţii din Oradea, lector INPPA

Av. dr. avocat Norel NEAGU

– conf. univ. la Facultatea de Drept, Universitatea Româno-Americană

Av. dr. Petruț Ciobanu

– lector univ. la Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti, Vicepreședinte U.N.B.R.

Mădălina Moceanu

Mădălina Moceanu este Trainer (Formator acreditat) cu o experiență de 8 ani în cadrul diferitelor cursuri de formare profesională, inclusiv în domeniul resurselor umane (inspector resurse umane), fiind de altfel Inspector de Resurse Umane acreditat; este în același timp autoarea suporturilor de curs aferente în concordanță cu nevoile identificate, participând totodată la evaluarea și raportarea […]

Liviu Dragoman – Consultant și trainer autorizat ANC

Consultant și trainer autorizat ANC, are o experiență de peste 10 ani în  training, management și relații publice. A dezvoltat cu succes numeroase programe de training pentru echipe de top şi middle management din companii și instituții publice, a condus diferite proiecte naționale și internaționale și a ocupat funcții de conducere în structuri guvernamentale de […]

Manuela Truşcă – trainer şi expert-consultant resurse umane

Manuela Truşcă este Expert în Resurse Umane de peste 15 ani, iar de peste 10 ani este trainer şi consultant resurse umane. A susţinut traininguri cu specific în atragerea, dezvoltarea şi menţinerea resurselor umane în organizaţii: recrutare, selecţie, integrare la locul de muncă, analiza postului şi a fişei de post, evaluarea performanţelor, stabilirea tipului de […]

Pagina 1 din 3123