Dizolvarea și lichidarea societății

Seminarul are ca scop analizarea componentelor operațiunilor de dizolvare și lichidare voluntară a unei societăți comerciale.
COST
500.00 lei 300.00 lei

VORBITORI

Start

19/10/2017 - 14:00

SE TERMINĂ

19/10/2017 - 19:00

ADRESA

Education Point Str. Mendeleev nr. 7-15   VEZI HARTA

Seminarul are ca scop analizarea, într-un mod exhaustiv și aplicat, a componentelor operațiunilor de dizolvare și lichidare voluntară a unei societăți comerciale.

Numeroasele abrogări și amendări ale Legii nr. 31/1990, deși au avut ca scop simplificarea, au făcut, din păcate, ca textele originale ale Codului Comercial Carol al II-lea, de unde au fost preluate, să pară fără sens, ceea ce a dus la o îngreunare și la o distorsionare a procedurii lichidării. Aceste neclarități de interpretare cauzează probleme atât cu privire la protecția asociaților, cât și a creditorilor sociali. Așadar, un instrument creat ca o formă simplă de lichidare a unei societăți comerciale in bonis, comparativ cu procedura insolvenței, ajunge să devină mult prea complicat.

 

Tematică

1. Chestiuni generale

 

2. Dizolvarea societății. Cazurile de dizolvare

2.1. Dizolvarea prin expirarea duratei societății

2.3. Declararea nulității societății

2.4. Hotărârea adunării generale

2.5. Hotărârea tribunalului, la cererea oricărui asociat, pentru motive temeinice, precum neînțelegerile grave dintre asociați, care împiedică funcționarea societății

2.6. Falimentul societății

2.7. Reducerea numărului asociaților

2.8. Alte cauze prevăzute de actul constitutiv sau de lege

2.8.1. Alte cauze prevăzute de Legea societăților:

  • Dizolvarea în fapt a societății
  • Reducerea activelor nete sub jumătate din capitalul social
  • Falimentul sau incapacitatea asociatului

2.8.2. Alte cauze prevăzute de dreptul comun

2.8.3. Alte cauze prevăzute de legile speciale

 

3. Dizolvarea societății. Cazurile de dizolvare

3.1. Procedura legală

3.1.1. Numirea și revocarea lichidatorului

3.1.2. Preluarea gestiunii de la administratori. Bilanțul de început de lichidare. Inventarul. Darea de seamă a administratorilor

3.1.3. Operațiunile de lichidare a activului social

  • Atribuțiunile lichidatorului
  • Regimul juridic al bunurilor și al creanțelor societare supuse lichidării
  • Subrogarea lichidatorului în drepturile societății
  • Insolvabilitatea și insolvența societății aflate în lichidare voluntară. Răspunderea asociaților
  • Obligațiile lichidatorului de raportare periodică

3.1.4. Plata creditorilor sociali. Prioritatea creditorilor sociali în raport cu asociații. Opoziția creditorilor sociali față de actele lichidatorului

3.1.5. Bilanțul final de lichidare și plata părții rămase în urma lichidării

  • Depunerea situației finale de lichidare și a proiectului de repartizare. Contestarea acestora
  • Plata părții rămase în urma lichidării. Plata în natură. Plata în numerar

3.2. Procedura convențională (lichidarea simultană cu dizolvarea)

3.3. Obligații fiscale

3.4. Radierea societăți

 

Contactați-ne pentru mai multe detalii

Telefon

0758070575

Email

seminarii@indaco.ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *