Conferința Națională a Experților în Achiziții Publice prin ochii unui avocat

Conferința Națională a Experților în Achiziții Publice prin ochii unui avocat

Iată că este necesar un „upgrade” al bagajului de cunoștințe privind achizițiile publice.

Adoptarea noului cadru legislativ în domeniul achizițiilor publice reprezintă un nou început, un nou drum de parcurs de către cei care lucrează în achiziții publice, o călătorie, pentru mulți, în necunoscut.

Conferința organizată de Indaco Systems in 23 iunie 2016 a fost un eveniment unde alături de alți participanți, nu puțini la număr, veniți din toate colțurile țării, am putut afla direct de la profesioniști de excepție în domeniu ce ar trebui să mai conțină bagajul expertului în domeniul achizițiilor publice.

Am participat la această conferință din dorința de a mă informa și pentru a înțelege sensurile și rațiunile celor mai importante aspecte introduse de noua legislație în domeniul achizițiilor publice.

Conferința a reprezentat o oportunitate de a afla aspecte importante despre Pactele de Integritate, domnul Victor Alistar prezentând succint rolul acestora în creșterea încrederii și transparenței în domeniul achizițiilor publice, cum aceste pacte pot contribui la reputația autorităților contractante, la scăderea costurilor și îmbunătățirea concurenței prin îmbunătățirea achizițiilor. De asemenea, am înțeles că pentru a asigura o mai mare responsabilitate, Pactele de Integritate vor include un sistem de monitorizare condus de o organizație a societății civile.

Doamna Anca Dobre, specialist CNSC a evidențiat elementele de noutate introduse de cadrul normativ privind remediile, căile de atac şi procedura de soluționare a acestora, pe cale administrativ-jurisdicțională, în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune, precum şi unele aspecte legate de organizarea şi funcţionarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor.

Temele dezbătute în cadrul evenimentului au fost moderate profesionist de doamna Aida Cătană, care a facilitat dialogul între speakeri și participanți pentru a determina schimburi de bune practici în domeniul achizițiilor publice.

Evenimentul a fost consistent și interactiv în care ceilalți speakerii – domnul Octavian Constantinescu, doamna Petra Dionisie, și doamna Victoria Hodină – s-au axat, în principal, pe probleme apărute în practică pe anumite teme specifice din domeniul achizițiilor publice și cel al accesării fondurilor europene.

Apreciez faptul că în timpul relativ scurt dedicat acestei conferințe au fost atinse subiecte foarte diverse și de interes.

Conferință a fost utilă, deoarece a reunit practicieni din domeniul achizițiilor publice pentru a analiza modul de aplicare a noului cadru normativ într-o manieră interactivă și participativă centrată pe experiența practică.

Felicitări tuturor celor care au făcut posibilă organizarea acestei conferințe!

Avocat Simona Dragoman, participant la conferință

 

Despre Simona Dragoman

Avocat în Baroul Ilfov

Cu o experienţă de peste 15 ani în consultanţă juridică în administraţia publică centrală, a reprezentat cu succes în litigii variate (dreptul muncii, achiziţii publice) instituţiile în care şi-a desfăşurat activitatea şi a contribuit la elaborarea a numeroase acte normative. Ca avocat a acordat asistenţă şi reprezentare juridică în materie penală și a colaborat cu ONG-uri pentru reprezentarea intereselor solicitanţilor de azil în România în faţa instanţelor judecătoreşti. În calitate de expert juridic, a asigurat sprijinul autorităților din sistemul de management al instrumentelor structurale în cadrul Ministerului Fondurilor Europene. În prezent, oferă expertiză juridică entităţilor implicate în gestionarea proiectelor finanţate din fonduri europene.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *